متخصص داخلی

یک متخصص داخلی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیری بیماری های داخلی مثل بیماری های کیسه صفرا، کاردیومیوپاتی، سیروز کبدی، روده تحریک پذیر، تپش قلب و... فعالیت می کند. بسته به نوع بیماری و درصد پیشرفت آن، متخصص داخلی بیمار را به فوق تخصص مربوطه ارجاع خواهد داد.
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 10 خرداد
مشاوره متنی 18,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 11 خرداد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روماتولوژی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
آذربایجان شرقی
فوق تخصص روماتولوژی
مشاوره متنی 45,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 دقیقه
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 10 خرداد
متخصص داخلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 10 خرداد
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی