متخصص داخلی

یک متخصص داخلی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیری بیماری های داخلی مثل بیماری های کیسه صفرا، کاردیومیوپاتی، سیروز کبدی، روده تحریک پذیر، تپش قلب و... فعالیت می کند. بسته به نوع بیماری و درصد پیشرفت آن، متخصص داخلی بیمار را به فوق تخصص مربوطه ارجاع خواهد داد.
فوق تخصص روماتولوژی
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 53 دقیقه
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
آذربایجان غربی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی