متخصص داخلی

یک متخصص داخلی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیری بیماری های داخلی مثل بیماری های کیسه صفرا، کاردیومیوپاتی، سیروز کبدی، روده تحریک پذیر، تپش قلب و... فعالیت می کند. بسته به نوع بیماری و درصد پیشرفت آن، متخصص داخلی بیمار را به فوق تخصص مربوطه ارجاع خواهد داد.
مازندران
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 52,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 52,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 27 خرداد
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 27 خرداد
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روماتولوژی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 47,900 تومان اولین وقت آزاد 27 خرداد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
آذربایجان شرقی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
کرمانشاه
کردستان
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 27 خرداد