متخصص داخلی

یک متخصص داخلی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیری بیماری های داخلی مثل بیماری های کیسه صفرا، کاردیومیوپاتی، سیروز کبدی، روده تحریک پذیر، تپش قلب و... فعالیت می کند. بسته به نوع بیماری و درصد پیشرفت آن، متخصص داخلی بیمار را به فوق تخصص مربوطه ارجاع خواهد داد.
مازندران
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص روماتولوژی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 2 آبان
متخصص داخلی
آذربایجان شرقی
خراسان رضوی
سیستان و بلوچستان
خراسان شمالی
کرمانشاه
کردستان
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 6 آبان