متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)

یک متخصص بیماری های مغز و اعصاب در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های دستگاه عصبی مرکزی و عضلات مثل صرع، تشنج، سردردهای مزمن، سکته مغزی، ام اس و... فعالیت می کند.
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 21 تیر
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
خراسان رضوی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
خوزستان
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 21 تیر
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و ...
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز