متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)

یک متخصص جراحی مغز و اعصاب در موضوعاتی مربوط به تشخیص و درمان جراحی و غیرجراحی مشکلات سیستم عصبی، جمجمه و ستون فقرات مثل تشنج، بی ثباتی ستون فقرات، تنگی کانال نخاعی کمر، فتق دیسک کمر و... فعالیت می کند.
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ...
آذربایجان شرقی
هرمزگان