متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) در استان فارس

یک متخصص جراحی مغز و اعصاب در موضوعاتی مربوط به تشخیص و درمان جراحی و غیرجراحی مشکلات سیستم عصبی، جمجمه و ستون فقرات مثل تشنج، بی ثباتی ستون فقرات، تنگی کانال نخاعی کمر، فتق دیسک کمر و... فعالیت می کند.