متخصص زنان، زایمان و نازایی

یک متخصص زنان و زایمان در موضوعاتی مربوط به پیشگیری (مخصوصا غربالگری)، تشخیص، درمان و کنترل بیماری های دستگاه تولید مثل زنان و بیماری های پستان، مثل ناباروری، مراقبت در دوران بارداری، زایمان طبیعی و زایمان زودرس و... فعالیت می کند.
مازندران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 26 آذر
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 25 آذر
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ نازایی...
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
آذربایجان شرقی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
آذربایجان غربی
خراسان رضوی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
کرمانشاه
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ جراحی ...
کردستان