متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)

یک متخصص ارتودانتیکس در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان ناهنجاری های دندان و فک مثل جلو بودن فک پایین، عقب رفتگی فک، فاصله زیاد میان دندان ها و... فعالیت می کند.
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 30 اردیبهشت
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)