متخصص ارتوپدی

یک متخصص ارتوپد در موضوعاتی مربوط به تشخیص، درمان، پیشگیری و بازتوانی انواع صدمات، اختلالات و بیماری های مادرزادی و اکتسابی ناحیه استخوان ها، مفاصل، عضلات و اعصاب و ستون فقرات مثل انواع درد های مزمن، بیماری های روماتیسمی، صدمات عضلانی و التهاب مفاصل فعالیت می کند.
مازندران
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 6 آبان
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
خراسان رضوی
کردستان