متخصص ارتوپدی

یک متخصص ارتوپد در موضوعاتی مربوط به تشخیص، درمان، پیشگیری و بازتوانی انواع صدمات، اختلالات و بیماری های مادرزادی و اکتسابی ناحیه استخوان ها، مفاصل، عضلات و اعصاب و ستون فقرات مثل انواع درد های مزمن، بیماری های روماتیسمی، صدمات عضلانی و التهاب مفاصل فعالیت می کند.
مازندران
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
خراسان رضوی
کردستان