فوق تخصص گوارش کودکان

یک فوق تخصص گوارش کودکان در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری های دستگاه گوارش و تغذیه کودکان مثل روده تحریک پذیر، زخم معده، درد معده و... فعالیت می کند.