فوق تخصص ریه کودکان

یک فوق تخصص ریه کودکان در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان بیماری های دستگاه تنفسی کودکان مثل عفونت ریه، تنگی نفس، آسم، سینوزیت، ناهنجاری های مادرزادی و... فعالیت می کند.