متخصص بیماری های کودکان

یک متخصص کودکان در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های کودکان از بدو تولد تا پایان سن 18 سالگی در تمام زمینه ها مثل نارسایی قلبی نوزاد، مننژیت کودکان، کم خونی کودکان، هپاتیت کودکان و... فعالیت می کند. و در موارد حاد به فوق تخصص کودکان مربوطه ارجاع می یابد.
مازندران
فوق تخصص روماتولوژی کودکان
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 5 تیر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 5 تیر
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
چهارمحال بختیاری
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
خراسان رضوی
خوزستان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
هرمزگان
کرمانشاه