فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

یک فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی در موضوعاتی مربوط به جراحی جمجمه، فک و صورت، جراحی ترمیمی و زیبایی، جراحی دست و جراحی سوختگی مثل جراحی زیبایی سینه، جراحی زیبایی بینی، پیکرتراشی، شکاف کام و... فعالیت می کند.
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
خراسان جنوبی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی