متخصص روانپزشکی

یک متخصص روانپزشکی در موضوعاتی مربوط به مشاوره، پیشگیری، تشخیص، درمان جامع و توان بخشی اختلال ها و مشکلات روانی در مردان و زنان و در تمام سنین مثل فراموشی، مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، ترک اعتیاد، اسکیزوفرنی و... فعالیت می کند.
مازندران
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 26 شهریور
فوق تخصص روانپزشکی روابط جنسی و فلوشیپ اعتی...
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 26 شهریور
متخصص روانپزشکی
فوق تخصص روانپزشکی روابط جنسی و فلوشیپ اعتی...
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 26 شهریور
چهارمحال بختیاری
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
خراسان رضوی
سیستان و بلوچستان
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 28 شهریور
خوزستان
کرمانشاه
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 20 دقیقه
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز