متخصص روانپزشکی

یک متخصص روانپزشکی در موضوعاتی مربوط به مشاوره، پیشگیری، تشخیص، درمان جامع و توان بخشی اختلال ها و مشکلات روانی در مردان و زنان و در تمام سنین مثل فراموشی، مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، ترک اعتیاد، اسکیزوفرنی و... فعالیت می کند.
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 49,000 تومان اولین وقت آزاد 7 فروردین
چهارمحال بختیاری
متخصص روانپزشکی
آذربایجان غربی
متخصص روانپزشکی
کرمانشاه
متخصص روانپزشکی