متخصص روانپزشکی

یک متخصص روانپزشکی در موضوعاتی مربوط به مشاوره، پیشگیری، تشخیص، درمان جامع و توان بخشی اختلال ها و مشکلات روانی در مردان و زنان و در تمام سنین مثل فراموشی، مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، ترک اعتیاد، اسکیزوفرنی و... فعالیت می کند.
مازندران
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 29 دقیقه
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روانپزشکی روابط جنسی و فلوشیپ اعتی...
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
فوق تخصص روانپزشکی روابط جنسی و فلوشیپ اعتی...
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
چهارمحال بختیاری
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
خراسان رضوی
سیستان و بلوچستان
خوزستان
کرمانشاه
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 27 آبان