متخصص روانپزشکی

یک متخصص روانپزشکی در موضوعاتی مربوط به مشاوره، پیشگیری، تشخیص، درمان جامع و توان بخشی اختلال ها و مشکلات روانی در مردان و زنان و در تمام سنین مثل فراموشی، مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، ترک اعتیاد، اسکیزوفرنی و... فعالیت می کند.
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 10 بهمن
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 9 بهمن
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
آذربایجان غربی
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
ویزیت ویدئویی 49,000 تومان اولین وقت آزاد 9 بهمن
سیستان و بلوچستان
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 10 بهمن
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 14 بهمن