فوق تخصص روماتولوژی

یک فوق تخصص روماتولوژی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های التهابی و غیرالتهابی، سستی سیستم عضلانی و اسکلتی مثل روماتیسم، آرتریت و... فعالیت می کند.