متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی

یک متخصص کلیه و مجاری ادراری – تناسلی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت در بیماری ها و جراحی های دستگاه ادراری و تناسلی مثل بیماری های کلیه، حالب، مثانه، پیشابراه، پروستات، بی اختیاری ادرار در مرد و زن، ناباروری مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات رشد مادرزادی و... فعالیت می کند.
متخصص کلیه و مجاری ادراری تن...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تن...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تن...
سیستان و بلوچستان
متخصص کلیه و مجاری ادراری تن...
خوزستان
متخصص کلیه و مجاری ادراری تن...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تن...