متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی

یک متخصص کلیه و مجاری ادراری – تناسلی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت در بیماری ها و جراحی های دستگاه ادراری و تناسلی مثل بیماری های کلیه، حالب، مثانه، پیشابراه، پروستات، بی اختیاری ادرار در مرد و زن، ناباروری مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات رشد مادرزادی و... فعالیت می کند.
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 20 تیر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 45 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
آذربایجان غربی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 21 تیر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 46 دقیقه
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 27 تیر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
هرمزگان
فوق تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی(...
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 21 تیر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ج...
کرمانشاه
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی