نوبت دهی اینترنتی
P
گلستان، گنبد كاووس، خیابان امام خمینی جنوبی، جنب هلال احمر، بیمارستان شهداء 12 دی (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00