نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، میرداماد نرسیده به خیابان ولیعصر، دی کلینیک میرداماد، طبقه دوم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 88784558 021 - 88784559 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00

P
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، بیمارستان آبان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 83839000 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00