نوبت دهی اینترنتی
P
چهارمحال بختیاری، شهركرد، شهرستان فارسان، ۳ کیلومتری شهر جونقان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33261604 038
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00