دکتر هانیه افرازنده
دکتر هانیه افرازنده
خراسان رضوی ، خلیل آباد
شماره نظام : 126462
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص داخلی
۱۳۹۷