دکتر حمیدرضا افشارجو
دکتر حمیدرضا افشارجو
آذربایجان غربی ، اروميه
شماره نظام : 94273
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
۱۳۹۳
دارای بورد تخصصی
https://Instagram.com/dr.hamidafsharjou