دکتر اشرف علی مددی
دکتر اشرف علی مددی شماره نظام پزشکی (29883)
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص داخلی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی