دکتر امیر سجادیان
تهران
شماره نظام : 72954
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران