دکتر امیر سجادیان
تهران
شماره نظام : 72954
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 20 فروردین
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران