فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران