دکتر امیر سجادیان
دکتر امیر سجادیان شماره نظام پزشکی (72954)
متخصص گوش، حلق و بینی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران