دکتر امیر انوشیروانی
دکتر امیر انوشیروانی
تهران
شماره نظام : 113460
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص داخلی
۱۳۹۳
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص گوارش و کبد
۱۳۹۷
دارای بورد فوق تخصصی