دکتر اسفندیار اسدی پور
تهران
شماره نظام : 99084
نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان پاسداران ، بین بوستان نهم و دهم ساختمان بوستان ، پلاک٢٩٧ ، واحد ٣٨ تلفن: ٢٢٧٩٢٦٩٤ ,٠٩٠٢٨٨٨٨٥٣٠ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 21٢٢٧٩٢٦٩٤ 021
موبایل منشی : ٠٩٠٢٨٨٨٨٥٣٠
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 19:00