مکان های من
P
سیستان و بلوچستان، زابل، چهارراه دکترا، نبش بعثت 7 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32244079 054
موبایل منشی : 09374920176
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00