نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان شمالی، بجنورد، میدان دولت، کلینیک جواد الائمه (ع) (مسیر یابی)
تلفن تماس : 3229017 058 - 3229058 058
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 13:00

P
خراسان شمالی، آشخانه، شهرک فرهنگیان، بیمارستان پورسینا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32928839 058 - 32928858 058
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 10:00 صبح
سه شنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 10:00 صبح