نوبت دهی اینترنتی
P
سمنان، گرمسار، میدان شهدا، کلینیک امام (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34225848 023
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 20:00