اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر بهزاد خانمحمدی

فارس، لار، میدان فرمانداری، کلینیک تخصصی نور، طبقه دوم، واحد 3

52246919 071

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:30

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر بهزاد خانمحمدی
مجموع 3 مورد.
دکتر بهزاد خانمحمدی
درد مچ پا
دکتر بهزاد خانمحمدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر بهزاد خانمحمدی
درد لگن
دکتر بهزاد خانمحمدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر بهزاد خانمحمدی
پیچ خوردگی مچ پا
دکتر بهزاد خانمحمدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل