دکتر بهزاد خانمحمدی
دکتر بهزاد خانمحمدی
فارس ، لار
شماره نظام : ۱۲۹۱۰۶
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر بهزاد خانمحمدی

فارس، لار، میدان فرمانداری، کلینیک تخصصی نور، طبقه دوم، واحد 3

52246919 071

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:30

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر خانمحمدی
مجموع 3 مورد.
دکتر بهزاد خانمحمدی
کمر درد
دکتر بهزاد خانمحمدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر بهزاد خانمحمدی
درد شدید دست راست
دکتر بهزاد خانمحمدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر بهزاد خانمحمدی
جواب MRI
دکتر بهزاد خانمحمدی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی