دکتر رضا بیدکی
دکتر رضا بیدکی
یزد ، يزد
شماره نظام : 88451
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد تخصصی