نوبت دهی اینترنتی
P
یزد، يزد، بلوار نواب صفوی، دولت آباد، چاه ملکی، جنب اداره پست مرکزی، کلینیک امام علی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36301703 035
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00