فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۲
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی
- فارغ التحصیل پزشکی عمومی و تخصص از دانشگاه شهید بهشتی
- رتبه ۱۰ آزمون بورد کشوری
- ۳ سال سابقه فعالیت در زمینه بیماری های عفونی و کنترل عفونت