خدمات قابل ارائه توسط دکتر زهرا دوستی
درمان سل
پیشگیری، تشخیص و درمان هپاتیت
پیشگیری و درمان بیماران تنفسی
درمان عفونت های پوستی
درمان عفونت های ادراری و مقاربتی
درمان عفونت های مفاصل و استخوان
درمان عفونت های ویروسی
تشخیص و پیشگیری از تب مالت
درمان و پیشگیری از هپاتیت ها
درمان آفت های مکرر دهان و زخم های تناسلی
تب در بیماران نقص ایمنی و پیوند
درمان عفونت های داخلی و ریه
تب های طول کشیده....