دکتر فاطمه سادات ابراهیمی

دکتر فاطمه سادات ابراهیمی

دندانپزشک در کرج

مطب دکتر فاطمه سادات ابراهیمی

البرز، کرج، جهانشهر، بلوار ماهان، میدان شهید مدنی، روبروی اورژانس بیمارستان شهید مدنی، ساختمان پزشکان آراد، طبقه 4، واحد 14

****34409 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 07:00 صبح تا ساعت 19:00، سه شنبه ها از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 19:00، چهارشنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد