دکتر محمد عیسایی

دکتر عیسایی

فارس، شیراز، خ چمران،کلینیک بیمارستان اردیبهشت

****36284 071 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 14:00

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد

کلینیک امام رضا

فارس، جهرم، خیابان ولیعصر، کلینیک جهرم امام رضا

****54230 071 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان تشنج (صرع)
 • درمان کیست کلوئید
 • درمان کیست آراکنوئید مغز
 • درمان تومورهای هیپوفیز
 • درمان بی ثباتی ستون فقرات
 • درمان تومورهای نخاعی
 • درمان تنگی کانال نخاعی کمر
 • درمان تنگی کانال نخاعی گردن
 • درمان فتق دیسک گردن
 • درمان فتق دیسک کمر
 • درمان ضربه مغزی
 • درمان هیدروسفالی