نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، جهرم، خیابان ولیعصر، کلینیک جهرم امام رضا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 54230010 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00