فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص قلب و عروق
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی