دکتر الهام پیروز

دکتر الهام پیروز

مکان های من
P
تهران، قرچک، کمربند جنوبی قرچک تهران، میدان شهید ستاری (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36180065 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
پنج شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر

P
تهران، قرچک، خیابان اصلی شهر قرچک، نرسیده به مخابرات، روبروی شیرینی کاکائو ، نبش کوچه نظری (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36126063 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00