نوبت دهی اینترنتی
P
بوشهر، خیابان سنگی، روبروی سازمان انتقال خون (مسیر یابی)
تلفن تماس : 31553 077
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00