دکتر مصطفی اسماعیل نیا

دکتر مصطفی اسماعیل نیا

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

کلینیک امید

مازندران، بابل، جنب بیمارستان روحانی، کلینیک امید

****32191 011 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان تشنج (صرع)
 • درمان کیست کلوئید
 • درمان کیست آراکنوئید مغز
 • درمان تومورهای هیپوفیز
 • درمان بی ثباتی ستون فقرات
 • درمان تومورهای نخاعی
 • درمان تنگی کانال نخاعی کمر
 • درمان تنگی کانال نخاعی گردن
 • درمان فتق دیسک گردن
 • درمان فتق دیسک کمر
 • درمان ضربه مغزی
 • درمان هیدروسفالی