دکتر مصطفی اسماعیل نیا

دکتر مصطفی اسماعیل نیا

بیمارستان امداد شهید بهشتی

خراسان رضوی، سبزوار، خیابان رازی، بیمارستان امداد شهید بهشتی

****44640 051 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان تشنج (صرع)
 • درمان کیست کلوئید
 • درمان کیست آراکنوئید مغز
 • درمان تومورهای هیپوفیز
 • درمان بی ثباتی ستون فقرات
 • درمان تومورهای نخاعی
 • درمان تنگی کانال نخاعی کمر
 • درمان تنگی کانال نخاعی گردن
 • درمان فتق دیسک گردن
 • درمان فتق دیسک کمر
 • درمان ضربه مغزی
 • درمان هیدروسفالی