دکتر عزت الله رحیمی
کردستان ، سنندج
شماره نظام : 73839
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
متخصص داخلی
۱۳۸۸
دارای بورد تخصصی