دکتر علیمحمد فخریاسری
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اندواورولوژی
تهران
شماره نظام : 140082
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ اندواورولوژی
۱۳۹۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص و جراح کلیه و مثانه و پروستات و ناباروری
صاحب بورد تخصصی ارولوژی از دانشگاه تهران
عضو انجمن ارولوژی ایران و اروپا
صاحب گواهینامه سونوگرافی از دانشگاه وین اتریش
مدرس ارولوژی موسسه پارسیان دانش