دکتر عادل فلاح قاجاری
مرکزی ، ساوه
شماره نظام : ۷۴۰۳۷
نوبت دهی اینترنتی
P
مرکزی، ساوه، خیابان شریعتی، مجتمع پزشکی کوثر،طبقه سوم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42233146 086
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00