دکتر مرتضی فلاح پور
دکتر مرتضی فلاح پور
تهران
شماره نظام : 98485
مشاوره متنی 17,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 1 مرداد
خدمات قابل ارائه توسط دکتر مرتضی فلاح پور
درمان سینوزیت
درمان آسم
تست آلرژی دارویی
درمان اگزما
درمان بیماری های نقص ایمنی
درمان پولیپ آلرژیک
حساسیت زدایی دارویی
حساسیت زدایی غذایی
تست پوستی آلرژیک (تست پریک)
درمان سرفه مزمن
درمان آلرژی تنفسی
درمان حساسیت فصلی
درمان آلرژی به حشرات
درمان کهیر
تست آلرژی غذایی
درمان رینیت آلرژیک
تست آلرژی استنشاقی