خدمات قابل ارائه توسط دکتر مرتضی فلاح پور
درمان سینوزیت
درمان آسم
تست آلرژی دارویی
درمان اگزما
درمان بیماری های نقص ایمنی
درمان پولیپ آلرژیک
حساسیت زدایی دارویی
حساسیت زدایی غذایی
تست پوستی آلرژیک (تست پریک)
درمان سرفه مزمن
درمان آلرژی تنفسی
درمان حساسیت فصلی
درمان آلرژی به حشرات
درمان کهیر
تست آلرژی غذایی
درمان رینیت آلرژیک
تست آلرژی استنشاقی