دکتر حسین فرشادمقدم
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
قزوین ، قزوين
شماره نظام : 107493
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی