دکتر فروغ شاکری
دکتر فروغ شاکری
خوزستان ، آبادان
شماره نظام : ۱۳۵۷۱۲
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان شهید بهشتی

خوزستان، آبادان، خیابان شهید بهشتی

53329401 061

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 16:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوالات دکتر شاکری
مجموع 3 مورد.
دکتر فروغ شاکری
درمان سرع خفیف و کاهش است...
دکتر فروغ شاکری
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر فروغ شاکری
گردن و کتف درد
دکتر فروغ شاکری
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

دکتر فروغ شاکری
بی خوابی
دکتر فروغ شاکری
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...