دکتر فروغ شاکری
دکتر فروغ شاکری
خوزستان ، آبادان
شماره نظام : ۱۳۵۷۱۲
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، آبادان، خیابان شهید بهشتی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 53329401 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 16:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 16:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 16:00