فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دارای بورد تخصصی