فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص داخلی
۱۳۸۷
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
۱۳۹۳
دارای بورد فوق تخصصی
دکترعلیرضا قاضی زاده متخصص داخلی، فوق تخصص آنکولوژی و هماتولوژی (سرطان و خون بالغین) نفر اول بورد فوق تخصص کشور و دستیار ارشد پروفسور قوام زاده هستند.
ایشان عضو انجمن خون و سرطان آمریکا، اروپا و ایران با نوزده سال سابقه ی کار طبابت و هشت سال سابقه در زمینه ی تشخیص و درمان تمامی سرطان ها شامل: سرطان ریه، پستان، پروستات، معده، کولون، مثانه و...
تشخیص و درمان تمام سرطان های خون وغدد لنفاوی شامل: لوکمی، لنفوم، مولتیپل میلوما و...
تشخیص و درمان انواع بیماری های خون همچون آنمی ها (کم خونی) مشکلات انعقادی و پلاکت و بیماری های خونریزی دهنده.
شایان ذکر است دکتر قاضی زاده در روزهای یکشنبه ساعت ۱۵ در بیمارستان دی ویزیت بیماران را همراه با پروفسور قوام زاده انجام می دهند.