خدمات قابل ارائه توسط دکتر محمد گلی
عمل زیبایی بینی
درمان سینوزیت
جا انداختن بینی شکسته
درمان رینیت آلرژیک
درمان رینیت غیر آلرژیک
درمان حساسیت فصلی
درمان عفونت گلو
درمان التهاب گلو (فارنژیت)
عمل انحراف بینی
عمل پولیپ بینی
عمل ترمیم بینی
عمل زیبایی گوش
شستشوی گوش
عمل شکستگی بینی