اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر حامد عباسی
  • عمل زیبایی بینی
  • عمل انحراف بینی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر حامد عباسی
سرفه
دکتر حامد عباسی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حامد عباسی
گوش
دکتر حامد عباسی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حامد عباسی
لوزه
دکتر حامد عباسی
متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حامد عباسی
سنگ لوزه
دکتر حامد عباسی
متخصص گوش، حلق و بینی

برخی تصاویر