فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص گوش، حلق و بینی
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی